ฝ่ายสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้ทันที หรือกรุณาส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เราระบุบัญชีของคุณ :

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงใบเสร็จรับเงินของคุณทันที หรือกรุณาส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เราระบุบัญชีของคุณ :

***

กรุณาระบุที่อยู่อีเมลสำรองที่คุณใช้ในตอนสมัคร เพื่อช่วยให้เราค้นหาบัญชีของคุณ

ขณะนี้ฝ่ายสนับสนุนของเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเท่านั้น และจะใช้การแปลด้วยเครื่องเพื่อแปลทั้งข้อความของคุณและคำตอบของเรา เราขออภัยหากคำแปลก่อให้เกิดความสับสนในบางครั้ง

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

ลองใช้เบราว์เซอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

หากบางอย่างไม่ทำงาน การเปลี่ยนเบราว์เซอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยแก้ไขปัญหาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์

ข้อผิดพลาดเนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในทำนองนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปิดแท็บ/แอปพลิเคชันอื่นลงบ้าง หรือเริ่มระบบคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์ของคุณใหม่ เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างในหน่วยความจำ

มัลแวร์

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งได้รับการติดตั้งโดยบังเอิญอาจขัดขวางเบราว์เซอร์ของคุณ โดยเปลี่ยนเส้นทางคำขอเว็บเพื่อนำไปสู่หน้าเว็บที่เต็มไปด้วยโฆษณา

โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต เพราะผู้ที่ขาดจริยธรรมจะใส่มัลแวร์ลงในโปรแกรมติดตั้ง แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานบกพร่อง

หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นกับคุณ คุณจะต้องลบมัลแวร์ออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Microsoft มี เครื่องมือลบมัลแวร์ฟรี ให้คุณลองใช้งานได้

ปลั๊กอิน/ส่วนขยาย

ปลั๊กอินและส่วนขยายที่มีจุดบกพร่องมากจะขัดขวางการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์เป็นประจำ และอาจมีผลเสียต่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของคุณ อย่าติดตั้งปลั๊กอินหรือส่วนขยายที่น่าสงสัยเป็นอันขาด กรุณาหลีกเลี่ยงปลั๊กอินและส่วนขยายที่ไม่จำเป็นจริง ๆ

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (McAfee, Norton, ฯลฯ)

ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจรบกวนและขัดขวางการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ในลักษณะที่ไม่แสดงให้เห็นชัดเจนได้

ไฟร์วอลล์/พร็อกซี

อาจขัดขวางคำขอเว็บโดยทั่วไปและขัดขวางเว็บซ็อกเก็ตเป็นพิเศษ

หากคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์/พร็อกซีไว้ในลักษณะที่จะสกัดกั้นการปฏิบัติงานตามปกติของเว็บไซต์นี้ เราขออภัยที่ต้องเรียนว่า คุณมีเพียงทางเลือกเดียวคือกำหนดค่าให้ใหม่!