เส้นผม

Clipping Magic สามารถแยกเส้นผมออกจากพื้นหลังที่สะอาดและแตกต่างได้โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป การไล่ระดับสีและจุดรบกวนบางอย่างใช้ได้ผล ตราบใดที่สีที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกันมากพอ ภาพถ่ายในสตูดิโอและภาพถ่ายที่มีพื้นหลังอย่างเช่น ท้องฟ้าสีฟ้าใส จะใช้งานได้ดี

เคล็ดลับการคลิป :

นอกจากนั้น คุณสมบัตินี้ยังใช้เพื่อแยกเงาและจัดการกับวัตถุแบบซับซ้อนที่มีช่องว่างภายในมากมาย เช่น ต้นไม้ กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง

บทช่วยสอนทีละขั้นตอน

ในบทช่วยสอนข้างล่าง เราลบพื้นหลังออกจากเส้นผมในภาพถ่ายนี้ คุณสามารถทำตามบทช่วยสอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ หรือลองใช้ภาพนี้ด้วยตัวคุณเองในตัวแก้ไข View Example In Editor »

ตัวอย่างการแก้ไขมีความแตกต่างจากบทช่วยสอนด้านล่างนี้เพียงเล็กน้อย

1. อัปโหลดภาพ

Clipping Magic จะตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าภาพของคุณมีเส้นผมหรือไม่ แล้ววางเครื่องหมายสีเหลืองลงไปให้:

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

2. ตกแต่ง เลือกได้

แม้ว่าเครื่องหมายสีเหลืองโดยอัตโนมัติจะใช้งานได้ดี แต่คุณก็สามารถแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ ใช้แปรงผมและยางลบ เพื่อเพิ่มและลบเครื่องหมายระบุเส้นผม

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน
เคล็ดลับการคลิป :

พยายามอยู่ชิดกับบริเวณที่โปร่งใสบางส่วนอย่างแท้จริง


3. การปรับแต่งขั้นสูง เลือกได้

ซูมเข้าไป และเพิ่มเครื่องหมายระดับพิกเซล บนพื้นหลัง และ บนพื้นหน้าที่คัดเลือกไว้ในบริเวณเส้นผม เพื่อลบสีพื้นหลังที่แทรกเข้ามา หรือนำเส้นผมที่สูญหายไปกลับคืนมา

แปรงพื้นหน้าและพื้นหลังจะลดขนาดลงโดยอัตโนมัติจนมีขนาดหนึ่งพิกเซลเมื่ออยู่เหนือเส้นผม เพื่อให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน
เคล็ดลับการคลิป :

ซูมเข้าใกล้ ๆ - คุณควรให้เครื่องหมายอยู่บนพื้นหน้าหรือพื้นหลังใกล้ 100% มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

คำแนะนำและเคล็ดลับ

หมุนเวียนสีพื้นหลัง :

หมุนเวียนสีพื้นหลังเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อวางลงบนพื้นหลังที่แตกต่างกัน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

วิธีการทำงาน

อัลกอริทึมจะทำงานโดยใช้สีตามขอบเขตของเครื่องหมายเส้นผม แล้วกำหนดให้เป็นพื้นหน้าและพื้นหลังตามคลิปเริ่มต้น จากนั้นจึงสร้างบริเวณภายในใหม่ตามนั้น นั่นหมายความว่า ขอบเขตของบริเวณเส้นผมต้องสอดคล้องกับสีพื้นหน้าและสีพื้นหลังภายในบริเวณของเส้นผม

ปิดทับเส้นแบ่งเขต

โดยปกติแล้ว คุณต้องการให้เครื่องหมายเส้นผมปิดทับเส้นแบ่งเขตที่เป็นเส้นประสีเหลือง-ดำระหว่างพื้นหน้ากับพื้นหลัง หากเครื่องหมายของคุณอยู่ใกล้เส้นแบ่งเขต แต่ไม่ได้ข้ามเส้นนั้น ก็มีโอกาสที่จะทำให้อัลกอริทึมตีความผิดว่าส่วนใดเป็นพื้นหน้าและส่วนใดเป็นพื้นหลัง กรณีเช่นนี้ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดช่องว่างในผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์มีพื้นหน้าหลงเหลืออยู่เป็นหย่อม ๆ

×

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดทับเส้นแบ่งเขตได้สนิทดี

อย่าปิดทับสีที่ขัดแย้งกัน

บางครั้ง สีไหล่ของบุคคลอาจทับซ้อนกับสีในพื้นหลังของเส้นผม การปิดทับไหล่ด้วยเครื่องหมายเส้นผมโดยไม่ตั้งใจจะทำให้อัลกอริทึมรวมสีที่ทับซ้อนกันเข้าไปในฐานะสีที่อาจเป็นพื้นหน้าและพื้นหลังได้ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับแค่ผลลัพธ์ที่พอดูได้เท่านั้น

×

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

อย่าลืมลบเครื่องหมายเส้นผมที่รวมอยู่ในสีที่ขัดแย้งกันออกด้วย


การใช้งานเพิ่มเติม

อันที่จริงแล้ว เครื่องมือปรับแต่งเส้นผมเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการกับบริเวณที่โปร่งใสบางส่วน สิ่งที่จัดการไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นผมจริง ๆ แต่เป็นกรณีที่พบเห็นกันส่วนใหญ่ วิธีอื่นที่อาจนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แก่ :

แยกเงา

บางครั้งภาพถ่ายของคุณมีเงาที่ดูดีอยู่แล้ว และคงจะดีอยู่ไม่น้อยถ้าให้ภาพผลลัพธ์มีเงาเป็นพื้นที่โปร่งใสบางส่วน หากต้องการเช่นนั้น ก็เพียงแค่ทำเครื่องหมายให้เงานั้นด้วยแปรงสีเหลืองขนาดกว้าง การทำเช่นนี้จะแยกเงาออกจากพื้นหลัง และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแก่คุณได้

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

วัตถุแบบซับซ้อน

วัตถุบางประเภท เช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ และดอกไม้ อาจมีรูปทรงที่ซับซ้อนมาก เพราะมีช่องว่างจำนวนมากอยู่ภายใน ในขณะเดียวกัน โดยปกติแล้ว วัตถุเหล่านี้มีสีสันแตกต่างจากพื้นหลัง

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

คุณจึงมีโอกาสที่จะนำเครื่องมือปรับแต่งเส้นผมมาใช้ เพื่อช่วยให้งานลบพื้นหลังง่ายดายยิ่งขึ้น เพียงแค่ทำเครื่องหมายให้ส่วนที่เต็มไปด้วยช่องว่างนั้นด้วยแปรงสีเหลืองแบบกว้างเท่านั้น แล้วคอยดูเครื่องมือของเราช่วยจัดการกับเจ้าช่องว่างเล็ก ๆ เหล่านั้นในพริบตาเดียว!

ก่อนครอบตัด


ภาพของคุณมีขนาดเกินค่าขีดจำกัดขนาดที่คุณใช้งานได้ โปรดครอบตัดภาพให้มีสัดส่วนที่คุณต้องการที่จะคลิป

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว
ขีดจำกัดขนาด

ภาพต้นฉบับ

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้ว

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้วมีขนาดเกินขีดจำกัดขนาดจะถูกลดขนาดให้เหมาะสม

ตรงตามขีดจำกัดขนาดและรักษาความละเอียดสูงสุดแล้ว