ปรับแต่งขอบ

ภาพที่มีจุดรบกวน ความคมชัดต่ำ หรือเส้นแบ่งเขตที่เบลออาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีขอบหยัก หลังจากที่คุณใช้มีดตัดแล้ว ให้ปรับเพิ่มเติมด้วยเมนูขอบ : เพื่อจัดการให้เรียบร้อย วิดีโอนี้จะแสดงทั้งวิธีการแบบอัตโนมัติและแบบกำหนดเองที่ Clipping Magic ใช้เพื่อจัดการกับขอบในภาพผลลัพธ์ของคุณ จากนั้นอย่าลืมอ่านแต่ละหัวข้อโดยละเอียดข้างล่างนี้!


คุณสมบัติการปรับแต่งขอบ

การป้องกันขอบการกู้คืนรายละเอียดของขอบโดยอัตโนมัติ

Clipping Magic มีคุณสมบัติด้านการกู้คืนรายละเอียดตามขอบโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ทำให้ขอบการคลิปของคุณดูเป็นธรรมชาติและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าแค่การใช้มาส์กแอลฟาอย่างเดียว

การป้องกันขอบจะมีผลเฉพาะเมื่อตั้งค่าออฟเซ็ตไว้ที่ 0 (ค่าเริ่มต้น) เท่านั้น


ตัวลบเฮโลการลบเฮโลโดยอัตโนมัติ

ในภาพส่วนใหญ่ สีพื้นหลังมักแทรกเข้าไปในพื้นหน้าเล็กน้อย เมื่อลบพื้นหลังออกจากภาพ อาจทำให้เส้นแบ่งเขตการคลิปดูแปลกประหลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวางภาพลงบนพื้นหลังอันใหม่ที่มีสีแตกต่างจากเดิม Clipping Magic จะตรวจจับและลบเฮโลเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากรูปทรงที่ผิดเพี้ยนซึ่งเป็นการชดเชยผลของเส้นแบ่งเขตการคลิป


ตัวป้องกันมุมการตรวจมุมโดยอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่คมชัดยิ่งขึ้น

Clipping Magic มีคุณสมบัติการตรวจมุมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณดูเรียบร้อยและคมชัดแม้กระทั่งเมื่อมีการปรับให้เรียบเป็นจำนวนมาก คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดได้หากต้องการ

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

มุม :
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

มุม :
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

การปรับให้เรียบจัดการเส้นทางการคลิปที่เป็นหยัก

โดยปกติแล้ว คุณควรใช้การตั้งค่าความเรียบต่ำสุด ซึ่งจะช่วยขจัดความหยักได้เพียงพอ วิธีนี้จะช่วยให้รู้สึกว่าเค้าร่างยังคงอยู่ และหลีกเลี่ยงการตัดโค้งมุมที่ตรวจไม่พบโดยไม่จำเป็น

การปรับให้เรียบแบบอัจฉริยะ ใช้ระดับการปรับให้เรียบที่ปรับจนเข้ากับคุณลักษณะเฉพาะแห่งของพื้นหลัง ดังนั้นจึงมีการติดตามขอบที่คมชัดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และปรับขอบที่ไม่ชัดเจนให้เรียบมากกว่าเดิม

การปรับให้เรียบแบบคงที่ ใช้ระดับการปรับให้เรียบที่ผู้ใช้กำหนด ตลอดแนวเส้นแบ่งเขตทั้งหมด

โดยปกติแล้ว การปรับให้เรียบแบบอัจฉริยะ และการตั้งค่าเท่ากับ 1 จะทำให้เกิดเส้นแบ่งเขตพื้นหน้าที่ดูดี แต่การตั้งค่าที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับภาพแต่ละภาพของคุณโดยเฉพาะ

คุณอาจจำเป็นจะต้องปิดใช้งานการตรวจจับมุม เพื่อให้การปรับเรียบส่งผลเต็มที่ เพราะมิฉะนั้นแล้ว มุมอาจทำให้ผลลัพธ์มีความเรียบโดยตลอด

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ระดับการปรับให้เรียบ : 1
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ระดับการปรับให้เรียบ : 0
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ระดับการปรับให้เรียบ : 2
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ระดับการปรับให้เรียบ : 5
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

เครื่องหมายมุมกู้คืนมุมที่ปรับให้เรียบมากเกินไป

อัลกอริทึมอาจไม่สามารถตรวจจับมุมบางมุมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือคุณอาจปิดใช้งานการตรวจมุม ในบางครั้ง ภาพจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าความเรียบที่สูงมากจนมุมที่ขาดหายไปกลายเป็นมุมโค้งมน คุณอาจเรียกคืนมุมเหล่านี้ได้ โดยเพิ่มเครื่องหมายหลักสีเขียว/สีแดงเข้าไป เพื่อบังคับให้เส้นทางการคลิปยอมรับมุม :

×

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

มุม :
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

มุม :
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

รัศมีการฟุ้งกระจายเส้นแบ่งเขตที่นุ่มนวลกว่าเดิม เฮโลน้อยลง

รัศมีการฟุ้งกระจายจะควบคุมว่าเพื่อการเปลี่ยนจากพื้นหน้าที่ทึบแสงเต็มที่ไปสู่พื้นหลังที่โปร่งใสเต็มที่ จะต้องใช้กี่พิกเซล รัศมีขนาดเล็กจะทำให้เกิดขอบคมชัดที่เหมาะสมกับวัตถุที่เป็นของแข็ง ส่วนรัศมีขนาดใหญ่จะทำให้มีความอ่อนนุ่มเหมาะกับสิ่งทอบางชนิด และวัตถุอื่นที่มีพื้นผิวอ่อนนุ่มหรือปุกปุย

แม้ว่าโดยปกติแล้ว อัลกอริทึมจะทำให้เกิดพื้นหน้าที่เรียบร้อยไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า 'เฮโล' (พื้นหลังแทรกซึมเข้าไปสู่พื้นหน้า) ก็ตาม แต่การเพิ่มรัศมีการฟุ้งกระจายก็อาจช่วยได้ในกรณีที่เป็นปัญหา

การฟุ้งกระจายอัตโนมัติ จะใช้รัศมีการฟุ้งกระจายที่คำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อปรับให้ความเบลอโดยเฉลี่ยมีความสม่ำเสมอตลอดเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นหน้ากับพื้นหลัง
(การตั้งค่าเริ่มต้น)

การฟุ้งกระจายเฉพาะแห่ง จะใช้รัศมีการฟุ้งกระจายที่ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของพื้นหน้า ดังนั้นขอบที่คมชัดจะยังคมชัดเหมือนเดิม ส่วนขอบที่ไม่คมชัดก็จะไม่คมชัดเหมือนเดิมเช่นกัน ใช้งานได้ดีกับภาพถ่ายที่มีความเบลอจากการโฟกัสในระดับต่าง ๆ กันตามแนวขอบพื้นหน้า เช่น ภาพถ่ายที่มีระยะชัดตื้น ซึ่งแสดงให้เห็นโบเก้หรือหลุดโฟกัส

การฟุ้งกระจายแบบคงที่ ใช้รัศมีการฟุ้งกระจายที่ผู้ใช้กำหนด ตลอดแนวเส้นแบ่งเขตทั้งหมด

โดยปกติแล้ว การปรับให้ฟุ้งกระจายแบบอัตโนมัติและการตั้งค่า 1px จะช่วยสร้างขอบเขตพื้นหน้าขึ้นใหม่ได้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด และนี่เป็นการตั้งค่าที่ขอแนะนำ

ต่อไปนี้เป็นภาพประกอบที่แสดงตัวอย่างให้เห็น :

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

รัศมีการฟุ้งกระจาย : 1
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

รัศมีการฟุ้งกระจาย : 3
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

รัศมีการฟุ้งกระจาย : 6
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ออฟเซตครอบตัดเฮโลที่ร้ายแรงออก

โดยปกติแล้ว อัลกอริทึมจะทำให้เกิดพื้นหน้าที่เรียบร้อยไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า 'เฮโล' ซึ่งเป็นปัญหาที่พื้นหลังแทรกซึมเข้าไปสู่พื้นหน้า แต่ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง หรือเมื่อต้องการรัศมีการฟุ้งกระจายที่แน่นมาก ๆ คุณอาจครอบตัดเฮโลออกโดยการออฟเซ็ตเส้นแบ่งเขตเข้าข้างใน

การตั้งค่าที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับภาพของคุณและจุดประสงค์ในการใช้งานโดยเฉพาะ - ต่อไปนี้เป็นภาพตัวอย่าง :

×

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ออฟเซ็ต : 0.0px
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ภาพต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ออฟเซ็ต : 2.0px
ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ก่อนครอบตัด


ภาพของคุณมีขนาดเกินค่าขีดจำกัดขนาดที่คุณใช้งานได้ โปรดครอบตัดภาพให้มีสัดส่วนที่คุณต้องการที่จะคลิป

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว
ขีดจำกัดขนาด

ภาพต้นฉบับ

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้ว

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้วมีขนาดเกินขีดจำกัดขนาดจะถูกลดขนาดให้เหมาะสม

ตรงตามขีดจำกัดขนาดและรักษาความละเอียดสูงสุดแล้ว