โหมดการประมวลผล

ภาพแต่ละประเภทต้องการอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน เพือลบพื้นหลังออกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Clipping Magic จะตรวจดูโดยอัตโนมัติว่าภาพที่คุณแก้ไขอยู่ในขณะนั้นเป็นภาพประเภทใด และเลือกโหมดการประมวลผลที่เหมาะสม

โหมดภาพถ่าย

บทช่วยสอน

โหมดภาพถ่ายปกติของ Clipping Magic ใช้งานกับภาพถ่ายหลากหลายชนิดที่แสดงวัตถุในชีวิตจริงได้อย่างดีเยี่ยม โหมดภาพถ่ายเป็นโหมดเริ่มต้นที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างและพร้อมให้ใช้ได้กับภาพทุกประเภท

เคล็ดลับการคลิป :

หากคุณเพียงแค่คลิปภาพถ่าย คุณสามารถปิดใช้งานการเลือกโหมดอื่น ๆ โดยอัตโนมัติได้

โหมดภาพกราฟิก :

บทช่วยสอน

ส่วนโลโก้และอาร์ตเวิร์กอื่น ๆ ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่มีฟอนต์ขนาดเล็กนั้น อาจได้รับประโยชน์มากมายจากโหมดกราฟิก

ในโหมดกราฟิก Clipping Magic จะบ่งชี้สีล้วนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาพของคุณ จากนั้น เครื่องหมายที่ลงไว้กับสีเหล่านี้จะส่งผลไปทั่วทั้งภาพ ไม่ใช่เฉพาะแค่บริเวณที่ลงเครื่องหมายไว้เท่านั้น วิธีนี้ช่วยให้ลบพื้นหลังสีล้วนออกจากภาพกราฟิกที่มีรายละเอียดมากมายได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีทั่วไปที่คุณต้องลงเครื่องหมายจุดสีเล็ก ๆ มากมาย

โหมดสแกน

บทช่วยสอน

นอกจากนี้ Clipping Magic ยังดำเนินการกับภาพสแกนและภาพถ่ายของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือฉบับพิมพ์ในลักษณะพิเศษอีกด้วย

โหมดนี้เหมาะสมกับภาพที่มีสีพื้นหลังค่อนข้างคงที่ (เช่น กระดาษสีขาว) และมีสีพื้นหน้าไม่กี่สีเท่านั้น ในภาพที่ตรงกับคำอธิบายนั้น โหมดสแกนจะสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น แม้จะเป็นรอยเล็ก ๆ ก็ตาม

Changing Modes

ระบบจะเลือกโหมดการประมวลผลให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้วิดเจ็ตการเลือกโหมดในแถบด้านข้างขวามือ :

โหมดกราฟิกและโหมดสแกนมีให้ใช้ได้เฉพาะสำหรับภาพที่เหมาะสมเท่านั้น

เคล็ดลับการคลิป :

หากคุณเพียงแค่คลิปภาพถ่าย คุณสามารถปิดใช้งานการเลือกโหมดอื่น ๆ โดยอัตโนมัติได้

ก่อนครอบตัด


ภาพของคุณมีขนาดเกินค่าขีดจำกัดขนาดที่คุณใช้งานได้ โปรดครอบตัดภาพให้มีสัดส่วนที่คุณต้องการที่จะคลิป

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว
ขีดจำกัดขนาด

ภาพต้นฉบับ

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้ว

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้วมีขนาดเกินขีดจำกัดขนาดจะถูกลดขนาดให้เหมาะสม

ตรงตามขีดจำกัดขนาดและรักษาความละเอียดสูงสุดแล้ว