ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่าย

อัปโหลดภาพ แล้ว Clipping Magic จะลบพื้นหลังออกโดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธ์ให้คุณเห็นในตัวแก้ไขแบบอัจฉริยะที่มีอยู่ในตัว คุณสามารถตรวจสอบตัวอย่างและแก้ไขผลลัพธ์ของคุณได้หากต้องการ จากนั้นจึงไปดาวน์โหลดต่อ

คุณทำงานกับภาพกราฟิกหรือภาพสแกนใช่หรือไม่ ลองดูบทช่วยสอนเกี่ยวกับภาพกราฟิกและภาพสแกน

บทช่วยสอนทีละขั้นตอน

ในบทช่วยสอนข้างล่าง เราลบพื้นหลังออกจากภาพถ่ายกระปุกน้ำหอมปรับอากาศภายในสำนักงาน คุณสามารถทำตามบทช่วยสอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ หรือลองใช้ภาพนี้ด้วยตัวคุณเองในตัวแก้ไข View Example In Editor »

ตัวอย่างการแก้ไขมีความแตกต่างจากบทช่วยสอนด้านล่างนี้เพียงเล็กน้อย

1. อัปโหลดภาพ

Clipping Magic จะวิเคราะห์ภาพของคุณทันทีแล้วผลิตผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ :

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ตัวอย่างที่เลือกสรรมาโดยเฉพาะเพื่อสาธิตให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับแต่ง


2. ตรวจสอบและแก้ไข เลือกได้

แม้ว่าโดยปกติแล้ว ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบมักจะนำไปใช้งานได้ทันที แต่ก็จะมีภาพที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าใดนัก หรือคุณอาจต้องการอะไรที่แตกต่างออกไป เราจึงมอบตัวแก้ไขแบบอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครให้คุณไว้ใช้ เพื่อตรวจสอบภาพผลลัพธ์ของคุณโดยละเอียดและปรับแต่งจนเป็นที่พอใจ

ขยายภาพเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับใช้เครื่องหมายเสริมแต่งตามความจำเป็น ใช้เครื่องมือสีแดง เพื่อลบส่วนใด ๆ ที่ไม่ต้องการออกไป ใช้เครื่องมือสีเขียว เพื่อนำพื้นหลังที่สูญหายไปกลับคืนมา ใช้มีดตัดตรงขอบที่มีปัญหา

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน
เคล็ดลับการคลิป :

คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขที่ไม่พอใจ หรือ > ลบเครื่องหมาย แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ


3. ปรับเปลี่ยน เลือกได้

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับส่วนประกอบในภาพด้วยการปรับแต่งขั้นสุดท้าย เช่น เงาตกกระทบ การปรับแต่งสี การครอบตัดให้ผลลัพธ์ และการเปลี่ยนสีพื้นหลัง เรียนรู้วิธีทำในบทช่วยสอนเรื่องการปรับแต่งขั้นสุดท้าย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมความเรียบของขอบ การปรับให้ฟุ้งกระจาย และออฟเซตได้ด้วย เรียนรู้วิธีทำในบทช่วยสอนเรื่องปรับแต่งขอบ

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

4. ดาวน์โหลดผลลัพธ์


เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่คุณทำเครื่องหมายสีเขียวหรือสีแดงไว้จะอยู่ครบสมบูรณ์ในผลลัพธ์ (สีเขียว) หรือลบออกจากผลลัพธ์ (สีแดง) โดยสิ้นเชิง นั่นคือเหตุผลสำคัญที่คุณต้องไม่ล้ำเส้น - เพราะรับรองได้ว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

กฎการทำเครื่องหมาย

สีเขียว =พื้นหน้า 100% = เก็บให้ครบถ้วนเสมอ ในผลลัพธ์
สีแดง =พื้นหลัง 100% = ลบออกให้หมดเสมอ จากผลลัพธ์
สีเหลือง =พื้นหน้า 1-99% = โปร่งใสบางส่วนในผลลัพธ์ ดู บทช่วยสอนเรื่องเส้นผม
ไม่ได้ทำเครื่องหมาย =อัลกอริทึมตัดสิน =เผื่อที่ว่างไว้เพื่อให้อัลกอริทึมกำหนดขอบที่แน่นอนเอง
เครื่องหมาย สีแดง และ สีเขียว ต้องไม่สัมผัสกันเป็นอันขาด

การแก้ไขที่วางใจได้

หากเกิดความผิดพลาดในขณะที่คุณกำลังคลิป จะมีวิธีแก้ไขให้เลือกได้ 3 วิธีคือ ลบ เลิกทำ และเพิ่ม

ใช้เครื่องมือลบเพื่อลบเครื่องหมายที่ไม่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาได้ ใช้ลูกศรเลิกทำเพื่อจัดการกับเครื่องหมายที่เหลืออยู่บ้าง (หรือ เมนู > ลบเครื่องหมายเพื่อเริ่มต้นใหม่หมด) ในขั้นสุดท้าย เพิ่มเครื่องหมายสีแดงและสีเขียวเพิ่มเติม เพื่อให้อัลกอริทึมมีข้อมูลมากขึ้น และช่วยให้ได้รับคลิปที่สวยงามยิ่งขึ้นอีก


อย่าล้ำเส้น

ดังที่กล่าวไว้ในตาราง “กฎในการทำเครื่องหมาย” แล้วว่า บริเวณที่มีเครื่องหมายสีเขียวจะรวมอยู่ในพื้นหน้า ส่วนบริเวณที่มีเครื่องหมายสีแดงจะไม่รวมอยู่ด้วย นั่นหมายความว่า การทำเครื่องหมายสีแดงในส่วนที่เป็นพื้นหน้าหรือสีเขียวในพื้นหลังจะทำให้เกิดการคลิปที่ไม่ถูกต้องเสมอ เราขอแนะนำให้คุณทำเครื่องหมายด้วยความระมัดระวัง และลบ เครื่องหมายที่คร่อมข้ามขอบเขต

×

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

หลีกเลี่ยงไฮไลต์

Clipping Magic ทำงานได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเติมพื้นหน้าทั้งหมดให้เต็ม เครื่องมือจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณทำเครื่องหมายไว้เท่าที่จำเป็น

×

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ทำเครื่องหมายทุกส่วน

บางครังมีส่วนของพื้นหลังอยู่ภายในพื้นหน้า คุณจำเป็นที่จะต้องทำเครื่องหมายส่วนดังกล่าวทีละส่วน

×

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

×

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

สลับระหว่างสีแดงกับสีเขียว

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคลิปภาพคือ ให้สลับระหว่าง สีแดง และ สีเขียว เพื่อที่อัลกอริทีมจะให้ข้อเสนอแนะแก่คุณว่าควรเพิ่มเครื่องหมายตรงไหนบ้าง

เคล็ดลับการคลิป :

ใช้ Space Bar เพื่อสลับไปมาระหว่าง และ


ลบเครื่องหมายข้ามขอบเขต

เผื่อที่ว่างไว้เพื่อให้อัลกอริทึมตรวจหาขอบที่แน่นอน หากต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สีแดง กับ สีเขียว ต้องไม่สัมผัสกันเป็นอันขาด ใช้ มีดตัด เพื่อให้ควบคุมขอบเขตได้อย่างแม่นยำ

ก่อนครอบตัด


ภาพของคุณมีขนาดเกินค่าขีดจำกัดขนาดที่คุณใช้งานได้ โปรดครอบตัดภาพให้มีสัดส่วนที่คุณต้องการที่จะคลิป

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว
ขีดจำกัดขนาด

ภาพต้นฉบับ

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้ว

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้วมีขนาดเกินขีดจำกัดขนาดจะถูกลดขนาดให้เหมาะสม

ตรงตามขีดจำกัดขนาดและรักษาความละเอียดสูงสุดแล้ว