การใช้สแกนเนอร์สำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

การใช้สแกนเนอร์สำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่คุณอาจนึกไม่ถึงมาก่อน

เราอ่านพบวิธีนี้ในข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความใน Etsy ผู้จำหน่ายรายหนึ่งใช้เครื่องสแกนแบบแท่นนอน เพื่อเก็บภาพเครื่องประดับของเธอ เราจึงต้องการทดสอบวิธีนี้ด้วยตัวเราเอง เพื่อดูว่าจะเป็นวิธีถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ได้ดีแค่ไหน และต้องประหลาดใจที่พบว่าเป็นทางออกที่ดีและให้ผลรวดเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำในการใช้เครื่องสแกนเพื่อถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของคุณมีดังต่อไปนี้

ขออภัยอย่างยิ่ง เนื้อหานี้มีให้อ่านได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น View a machine-translated version

Example of product photos taken with a scanner

Examples of product photos taken with a scanner and then edited in Clipping Magic

Which scanners work

We tried both a cheap scanner built into an all-in-one printer and a more expensive high DPI scanner for this. We found that cheap scanners did not produce a great result. They didn't have the resolution and the depth of field to handle anything other than flat documents.

Example of product photos taken on a cheap scanner (looks bad) and an expensive scanner (looks good)

Photos taken of earrings on a High DPI (left) vs Cheap (right) Scanner

What did work great was the Epson Perfection V600 Photo Scanner (currently available for around 200 bucks on Amazon, you can also find refurbished ones for less). This scanner's resolution went all the way up to 12,800 DPI (Dots Per Inch, or in simpler terms how much detail it's capturing) which is probably more than you would ever need. You should use a higher DPI for your smaller objects, but you probably won't need to go past 1,600 DPI.

How to use a scanner to take product photos

Place your object on the scanner bed. Make sure whatever you're going to scan is as close to the bed glass as possible.

Earrings placed on scanner bed

Instead of closing the top over the products, we just covered them with a sheet of white paper. You can play around with what works best for your products, whether that's using the cover, a piece of paper, or leaving it completely uncovered.

Paper placed on earrings on scanner bed and final image result

This is the resulting product photo from this scanning method after being edited in Clipping Magic

Which products does a scanner work well with

Scanners can work great for smaller, flatter objects that aren't reflective or metallic. We tried scanning earrings, trinkets, and flatter alcohol bottles and got similar results to what we achieved with a DSLR + studio setup.

Example of product photos taken with a scanner and a dslr, both look decent

Photos taken of earrings on a DSLR (left) vs the High DPI Scanner (right) — both were edited in Clipping Magic

Which products do not work well with a scanner

We found that highly reflective or metallic products don't work well with a scanner. This includes gold/silver earrings and gemstones. The way the scanner captures an image doesn't work well for reflective objects. This is strongly evident in the example below where we compare the image of a highly reflective gold earring taken both in a light box with a DSLR and in our scanner.

Example of a highly reflective earring that doesn't look good after being scanned, and how it looks taken with a DSLR

Photos taken of reflective metallic earrings on a DSLR + light box (left) vs the High DPI Scanner (right) — both were edited in Clipping Magic

tl;dr

เครื่องสแกนที่มี DPI สูงอาจเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยม หากคุณไม่มีพื้นที่ว่างหรือเวลาพอที่จะจัดตั้งสตูดิโอเต็มรูปแบบขึ้นมา แม้ว่าคุณจะได้รับภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากการจัดตั้งสตูดิโอที่มีอุปกรณ์ครบครัน แต่การใช้เครื่องสแกนก็อาจมอบผลลัพธ์ที่ยอมรับได้เช่นกัน คุณจะเลือกใช้วิธีไหนล้วนขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่แล้ว และผลิตภัณฑ์ที่คุณจะวางจำหน่าย

Like this article? Spread the word.

These may interest you as well.