ภาพสแกน

Clipping Magic นำเสนอโหมดการประมวลผลแบบพิเศษสำหรับภาพสแกนและภาพถ่ายของข้อความ โดยสามารถเก็บรายละเอียดหยุมหยิมที่สำคัญ ซึ่งคุณพบในภาพสแกนหรือภาพถ่ายลายเซ็นและตราประทับที่เป็นทางการ

บทช่วยสอนทีละขั้นตอน

ในบทช่วยสอนข้างล่าง เราลบพื้นหลังออกจากภาพถ่ายลายเซ็น คุณสามารถทำตามบทช่วยสอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ หรือลองใช้ภาพนี้ด้วยตัวคุณเองในตัวแก้ไข View Example In Editor »

ตัวอย่างการแก้ไขมีความแตกต่างจากบทช่วยสอนด้านล่างนี้เพียงเล็กน้อย

1. อัปโหลดภาพ

Clipping Magic จะวิเคราะห์ภาพของคุณทันทีแล้วผลิตผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ :

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

ตัวอย่างที่ปรับแก้ไว้หลอก ๆ เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับแต่ง


2. ตรวจสอบและแก้ไข เลือกได้

โหมดสแกนมีการทำงานที่แตกต่างจากโหมดอื่นเล็กน้อย โดยจะทำงานด้วยการวิเคราะห์พื้นที่ที่ทำเครื่องหมายไว้เป็นสีเหลือง เพื่อตัดสินว่าส่วนไหนคือพื้นหลังและส่วนไหนคือพื้นหน้าในโซนนั้น ส่วนใดที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยสีเหลืองจะถือเป็นพื้นหลัง

นั่นหมายถึง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกส่วนของลายเซ็น ตราประทับ หรือพื้นหน้าอื่น ๆ ของคุณมีเครื่องหมายสีเหลืองปิดคลุมไว้เป็นอย่างดี หากเครื่องหมายอัตโนมัติปิดคลุมไว้ไม่พอ ก็ให้ใช้เครื่องหมายเส้นผม เพื่อเพิ่มเครื่องหมายที่ขาดหายไป

แม้ว่าโดยปกติแล้วไม่จำเป็น หากดูเหมือนพื้นหน้าซีดจางหรือโปร่งใสเกินไป คุณก็สามารถซูมเข้าไไปให้ใกล้มาก ๆ และเลือกเพิ่มเครื่องหมายสีเขียว เพื่อให้จุดเหล่านั้นมีความทึบสูงถึง 100%

ต้นฉบับ + เครื่องหมาย

ภาพต้นฉบับในบทช่วยสอนพร้อมเครื่องหมาย

ผลลัพธ์

ภาพผลลัพธ์จากบทช่วยสอน

3. ดาวน์โหลดผลลัพธ์


เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

กฎการทำเครื่องหมายในโหมดสแกนมีความแตกต่างเล็กน้อย :

กฎการทำเครื่องหมาย

สีเขียว =พื้นหน้า 100% = เก็บให้ครบถ้วนเสมอ ในผลลัพธ์
สีเหลือง =พื้นหน้า 0-100% = โปร่งใสบางส่วนในผลลัพธ์
สีแดง or ไม่ได้ทำเครื่องหมาย =พื้นหลัง 100% = ลบออกให้หมดเสมอ จากผลลัพธ์
อย่าลืมเน้นพื้นหน้าด้วยสีเหลือง เลือกเติมเครื่องหมายสีเขียวลงไป เพื่อดึงพื้นหน้าที่ซีดจางไปให้กลับคืนมา

รายละเอียด

คุณสมบัติบางอย่างไม่มีให้ใช้ในโหมดสแกน เพราะมีหลักการทำงานที่ไม่เข้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง :

  1. เครื่องมือมีดตัด
  2. การควบคุมการปรับแต่งขอบ

ก่อนครอบตัด


ภาพของคุณมีขนาดเกินค่าขีดจำกัดขนาดที่คุณใช้งานได้ โปรดครอบตัดภาพให้มีสัดส่วนที่คุณต้องการที่จะคลิป

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว
ขีดจำกัดขนาด

ภาพต้นฉบับ

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้ว

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้วมีขนาดเกินขีดจำกัดขนาดจะถูกลดขนาดให้เหมาะสม

ตรงตามขีดจำกัดขนาดและรักษาความละเอียดสูงสุดแล้ว