อัปเกรดสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ

อัปเกรดสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ ยกระดับสตูดิโอของคุณ

เราตัดสินใจที่จะเขียนบทความนี้สำหรับสองสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง สถานการณ์แรกคือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณเริ่มไปได้ด้วยดีและคุณต้องการลงทุนกับสตูดิโอคุณภาพสูง ส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งคือ คุณรู้สึกพอใจกับสตูดิโอของคุณโดยรวม แต่มีอุปกรณ์บางชิ้นที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น

ขออภัยอย่างยิ่ง เนื้อหานี้มีให้อ่านได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น View a machine-translated version

This piece is an answer to our previous article on outfitting your studio for less, to give you more premium options for the necessities (with a few new additions) that are still 2-day shipping enabled.

Backdrop

The next step up from a paper backdrop taped to the wall would be a heavier roll of paper with a sturdy stand. These are best bought separately as one company usually doesn't produce the best of both. We suggest buying a stand first, then finding a paper roll that fits well. White is our go-to for product photography, but you could use any color depending on the look you want. We stay away from other colors since they may reflect onto your product and change the look of it.

A paper roll backdrop being rolled up and down

Unroll the paper over the bar and use the included clamps to secure it. The benefit of using paper as your backdrop as opposed to a more 'professional' material like vinyl or felt is that there is no washing involved. If your background gets dirty or damaged, just roll out a new piece.

paper roll clamped on to a backdrop

Get the paper roll for backdrop here, and the backdrop stand here — we have tested and used both in our setup.

Propping Materials

more clamps for propping

We're going to go ahead and recommend our best friends, clamps, yet again. In researching this piece, we sought to find better alternatives to each of our suggestions in the previous article, ยกระดับสตูดิโอถ่ายภาพของคุณด้วยต้นทุนไม่ถึง 3,200 บาท. This practice was dismantled solely by the fact that we couldn't find a better alternative to clamps as propping materials. Seems we hit it out of the park on the first pitch. Use this second link as an opportunity to re-up your inventory, you can always use more (note: this is not a paid advertisement for clamps, we're just very passionate people).

Get the clamps that we've liked here.

Lighting

Softboxes with LED bulbs are the professional answer to producing a lot of great soft neutral light. These will allow you to light pretty much any product, both large and small and produce great product photos.

lighting softboxes with LED bulbs

This kit comes with fluorescent light bulbs — which work — but we would recommend using LED bulbs instead. These are 5000K daylight bulbs and give you a lovely neutral hue. These LEDs produce a great neutral light and have decently high CRI (Color Rendering Index, which affects how correctly your colors appear), and they're better for both your energy bill and your pocketbook.

examples of products lit with LED softboxes

Examples of product photos taken with these lights

Get the LED bulbs here, and the softboxes here — we have tested and used both in our setup.

Light Box

Light boxes are really great for reflective objects. It allows you to easily remove most reflections and have better control on what reflections are visible on the object. This one piece will replace both a white backdrop and diffusers for small objects. Using a light box is great for small reflective pieces, but not necessarily needed for other objects if you already have a diffuse light source.

the effect of a lightbox on reflections

Example of the impact of reflections on earrings in a lightbox. On the first photo, the cover was left open and on the second photos the cover was closed.

Here's a lightbox available on Amazon; this isn't the one we used in our setup but have seen good reviews for it.

Reflector/Diffuser

This tool is like a one-stop shop in lighting customization. This model includes white, gold, silver, and black treatments as well as a large diffuser. Past white and silver, gold is normally used in tandem with warm lighting on faces, and the black overlay can be used to potentially subtract light from a subject. Given its versatility, it's a welcome addition to any studio to get the colors correct right from the start.

reflector and diffuser

Get the large reflector that we used here.

Tripod

There are many tripods on the market upwards of the $100, even $200 mark; but in our experience, much of that price comes from the brand name or unnecessary bells and whistles. At the end of the day, you need something made of good materials that moves well, but you can trust to hold your camera. This model, well under the $100 mark, will do the job just fine. We haven't tested it personally, but it's one of the highest-rated models of its kind so it's worth a look. This tripod is compact enough for a spartanized workspace, but undoubtedly sturdy enough for long sessions of shooting.

Get the tripod here.

Tripod for flat lays

example of an overhead tripod

If you take a lot of flat lays, you may want to invest in an overhead support to work with your tripod. This will eliminate the need for finessing an angle to stand and shoot over your subject, as we all know how much of a pain that can be. This model includes an adjusting mount for you to place your camera directly above the flat lay for a perfect shot. It screws onto any tripod with a ¼ inch diameter screw. Just make sure you test the stability of your tripod when using it; you might need to use a counterbalance or weigh down your tripod with some sandbags.

example flatlay photos

Example of images taken with an overhead tripod adapter

A second option for flat lay photography would be a completely different tripod with overhead capability. If flat lays make up the majority of your product photography, or you believe your current tripod to not be sturdy enough to hold an overhead adapter, this sort of convertible tripod may be the best option for you. Again, we haven't tested it personally, but it's one of the highest-rated models of its kind so it's worth a look.

Get the tripod overhead adapter that we really liked here, or (we haven't tested this one personally) the overhead tripod here.

Remote Shutter

If you do your own modeling, or otherwise find yourself somewhere else than behind the camera when you're shooting, a remote shutter would add a lot of value to your studio.

There are two options in this realm: wired and non-wired. A wired model, while not always convenient, is very reliable for a guaranteed shot when you press the button. Wireless allows all movement and angles, not to mention no cord to clip out, but may suffer connectivity issues. If your DSLR includes a flip-screen, a remote shutter would make perfecting your shot in real time possible. You can adjust your lighting without losing the perfect shot while walking back and forth from the lens.

We found remote shutters to be very useful for when we modeled clothes ourselves. Here's an example of that:

example of using a remote shutter to model yourself

Both models also include settings for timed shots and long exposure shots in addition to a basic shutter. This will come in handy for images needing multiple ranges of focus or complicated shots in general. Remote shutters also allow for lower shutter speeds without compromising stability.

Get the wired shutter here, or the wireless shutter here — we've tested and used both of these in our setup.

tl;dr

The necessity of many of these items depends on what you're shooting, but investing in Softboxes with LED Bulbs can be super useful for any studio setup. We've used and loved both of these.

Like this article? Spread the word.

These may interest you as well.ปรับแต่งภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ

เคล็ดลับที่ช่วยสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สะดุดตากว่าเดิมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ

อ่านเพิ่มเติม »