ตัวอย่าง

ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนส่งตรงจากกล้องถึง Clipping Magic โดยตรง และผลลัพธ์ไม่ได้ผ่านการแก้ไขภายนอก Clipping Magic แต่อย่างใดทั้งสิ้น

เครื่องหมายนั้นมีไว้เพื่อให้ใช้งานทั้งในกรณีที่เปิดและไม่เปิดใช้งานการคลิปอัตโนมัติ โดยปกติแล้ว คุณจำเป็นต้องทำเครื่องหมายน้อยลงเมื่อเปิดใช้งานการคลิปอัตโนมัติ

ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ
ภาพต้นฉบับ

ก่อนครอบตัด


ภาพของคุณมีขนาดเกินค่าขีดจำกัดขนาดที่คุณใช้งานได้ โปรดครอบตัดภาพให้มีสัดส่วนที่คุณต้องการที่จะคลิป

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว
ขีดจำกัดขนาด

ภาพต้นฉบับ

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้ว

ขนาด :
อัตราส่วนกว้างยาว
เมกะพิกเซล :

ภาพที่ครอบตัดแล้วมีขนาดเกินขีดจำกัดขนาดจะถูกลดขนาดให้เหมาะสม

ตรงตามขีดจำกัดขนาดและรักษาความละเอียดสูงสุดแล้ว