คุณสมบัติเบต้า

เราอาจเผยแพร่คุณสมบัติบางด้านในสถานะ เบต้า เพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

คุณสมบัติเหล่านี้อาจใช้งานได้ไม่เต็มที่ และอาจใช้งานได้กับบางเบราว์เซอร์เท่านั้นแต่เราพิจารณาแล้วว่า มีประโยชน์มากพอเมื่อใช้งานได้ จึงยังคงมีคุณค่าพอให้นำเสนอต่อคุณ

วางภาพอินพุต

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมให้วางภาพเข้าไปในแอปบนเว็บได้โดยอาศัย API คลิปบอร์ด แต่ก็อาจมีบางเบราว์เซอร์ที่ไม่ยอมให้ทำ

ลากผลลัพธ์เอาต์พุต

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมให้ลากภาพออกจากหน้าเว็บไปยังเดสก์ทอปของคุณ (หรือ file explorer ใด ๆ) ได้

น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่า ไม่มีเบราว์เซอร์ใดที่ยอมให้ลากภาพไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้ไดยตรง

คัดลอกผลลัพธ์เอาต์พุต

เบราว์เซอร์ทุกแบบจะรองรับการคัดลอกภาพจากหน้าเว็บ แต่จะจัดการกับความโปร่งใสในลักษณะต่างกัน ทั้งในแง่วิธีที่มีการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และวิธีที่แอปพลิเคชันอื่นนำมาวางลง

นั่นหมายความว่า ควรใช้งานได้กับผลลัพธ์แบบทึบแสง ส่วนผลลัพธ์แบบโปร่งใสนั้น คุณอาจได้รับพื้นหลังสีดำและอาจมีขอบหยัก

ขออภัยที่เราไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับปัญหานี้ได้ เพราะเป็นผลสืบเนื่องจากโค้ดดั้งเดิม รวมทั้งความไม่สอดคล้องกันระหว่างแอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษแล้ว